Maecenas

Do you enjoy the work of Emio Greco and Pieter C. Scholten? ICK presents almost 100 challenging performances throughout the year of in-house company Emio Greco | Pieter C. Scholten as well as associated artists. ICK also stimulates growth by supporting new, young talents from both an artistic and a business perspective. By implementing high-value educational and research programmes, ICK contributes to knowledge transfer and research. To keep doing so we could well use your support! Would you like to contribute to the continuous development of our platform as a friend, a sponsor or by making a donation? 

For any questions and requirements on private and corporate donations, and sponsorships. Please contact Maritska Witte by email maritska@ickamsterdam.nl or phone 020 616 72 40.

Schenkers

Met ICK bouwen we sinds 2009 gestaag aan een platform voor de hedendaagse dans in Nederland. Onze ambitie is een substantiële en ontwikkelende bijdrage te leveren aan de toekomst van de dans. Dat doen we met dansvoorstellingen wereldwijd, met de begeleiding van jonge talentvolle choreografen, met ontwikkelingsprojecten op Europees niveau en met academische research- en educatieprogramma’s samen met universiteiten en basisonderwijs. De Gemeente Amsterdam benoemde ons tot Stadsgezelschap Dans en daarmee hebben we ook een samenbindende functie voor de lokale danssector gekregen. Theater de Meervaart is vanaf 2017 onze vaste thuisbasis van waaruit we onze activiteiten vormgeven.

Ook wij voelen de druk van het veranderde cultuurbeleid en de bezuinigingen in de sector. Ook wij zoeken naar nieuwe bronnen van financiering. De nieuwe Geefwet biedt zeer aantrekkelijke fiscale mogelijkheden voor schenkers, reden dat we ons nu tot u wenden. Voor de komende vier jaar werken wij vanuit het thema ‘Het Lichaam in Opstand’. In een reeks van spraakmakende dansvoorstellingen zullen we dit thema in vijf jaar uitwerken.

Als u besluit ons financieel te ondersteunen met een gift van tenminste € 250 per jaar gedurende vijf jaar, mag u van de belasting jaarlijks (in elk geval tot 2018) 125% aftrekken*, dat is maar liefst € 162,50 als u in de hoogste schijf valt. Netto kost de schenking u bij maximale belastingaftrek slechts € 87,50 per jaar. (Indien u € 1.000 per jaar zou schenken, betaalt u netto € 350 per jaar).

Ook voor bedrijven die willen schenken, biedt de Geefwet voordelen, we informeren u er graag over. Zou u echter liever voor sponsoring (tot € 25.000 per jaar) kiezen, dan bespreken we graag met u de gewenste tegenprestaties.

KLIK HIER om het formulier schenkingsovereenkomst te downloaden. M.i.v. 2014 is een notariële akte niet meer nodig. U hoeft deze overeenkomst slechts in te vullen en met een kopie van uw legitimatie aan ons terug te sturen. U ontvangt een getekende kopie van ons retour waarna alles geregeld is en de betaling in gang kan worden gezet. Mocht u nog nadere informatie wensen, neemt u dan contact op met Maritska Witte via email maritska@ickamsterdam.nl of telefonisch op (020) 616 72 40.

*ICK is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan het ICK kan daardoor fiscaal gunstig zijn voor zowel particulieren als bedrijven. Kijk hier voor meer informatie.

read more

Sponsors

Waar anderen zich in hun core business beperken tot het produceren en uitvoeren van voorstellingen, zijn wij instituut, platform en gezelschap tegelijk. ICK onderscheidt zich van haar collega’s in de Nederlandse danswereld door het produceren van voorstellingen te integreren met talentontwikkeling, educatie en onderzoek op internationaal niveau. ICK werkt hierbij nauw samen met haar Franse partner Ballet National de Marseille en vaste thuisbasis Theater de Meervaart in Amsterdam.

Kenmerkend voor ICK is het thema van de ‘social body’, in het bijzonder het vermoeide lichaam van de gehaaste mens, uitgedrukt in onze visie van ‘artistieke duurzaamheid’: zowel in tijd, diepgang als ruimte bouwen langs lange lijnen. Voorstellingen en activiteiten zijn geen losstaande incidenten, maar volgen op de visie en op elkaar. Het ene creatieproces lokt de volgende uit; resultaten leiden tot nieuwe creaties. De komende jaren werken we vanuit het thema ‘Het lichaam in opstand’.

De maatschappelijke waarde van ICK is dat we met onze dansproducties, begeleiding van jonge kunstenaars en wetenschappelijk onderzoek leidend zijn bij de ontwikkeling van de (hedendaagse) dans in Nederland. Die voortrekkersrol willen we bestendigen en uitbreiden door de komende jaren een waardevol netwerk op te bouwen van professionals in de wetenschap en het bedrijfsleven, van innovatieve ondernemers op het raakvlak van wetenschap en commercie, van managers

en bestuurders die verschil willen maken en daarvoor hun nek durven uitsteken. Doel is om samen met onze partners Ballet National de Marseille en Theater de Meervaart te gaan behoren tot de meest toonaangevende kunstinstituten in de wereld.

We hebben betekenis voor dansprofessionals in binnen- en buitenland: dansers, choreografen, docenten en studenten. Er is ook een belangrijke impact op andere kunstenaars, in theater, muziek, beeldende kunsten en nieuwe media. Ons publiek treffen we veelvuldig in het buitenland (EU-landen, Turkije, Israël, VS, Canada en Azië), maar voor het Nederlandse publiek voeren we nog altijd de meeste voorstellingen uit. Het zijn kunstliefhebbers van de gevestigde orde (Holland Festival) tot de studentengeneratie (Lowlands) tot de gemêleerde bevolkingsgroepen in Amsterdam Nieuw-West (De Meervaart).

ICK zal de komende jaren zijn werk onder de aandacht brengen bij nieuwe stakeholders, onder wie zakelijke partners en ondernemers, alsmede professionals in onderwijs en wetenschap.

ICK biedt goed sponsormogelijkheden voor

* (jonge) innovatieve ondernemers

* instituten/bedrijven met een research-doelstelling of activiteiten in de wetenschap

* (stille) vermogende particulieren met culturele interesse

* bestaande partners en leveranciers van ICK

Onze pakketten variëren in grootte en tegenprestaties van € 10.000 - € 25.000 op jaarbasis. Het team van ICK koppelt uw doelstellingen graag aan de (inter)nationale tournees, artistieke partnerships met theaters en gezelschappen in binnen- en buitenland, talentontwikkeling van vernieuwende excellente makers, workshops en debatten of andere activiteiten.

We nodigen u graag uit voor één van onze voorstellingen in binnen- of buitenland om uw interesse verder met u te verkennen. U kunt een afspraak maken met Maritska Witte. Zij is bereikbaar via email maritska@ickamsterdam.nl of telefonisch op (020) 616 72 40.

read more